Is een motorverzekering nodig?

Indien u een motor bent, dan bent u wettelijk verplicht om een motorverzekering af te sluiten. U dient minimaal een WA Motorverzekering te hebben. 

Naast de standaard WA motorverzekering bestaat er ook de WA beperkt casco Motorverzekering. Naast de standaard verplichte WA motorverzekering waarmee u zich beschermd tegen het risico van aansprakelijkheid, kunt u zich ook verzekeren tegen schade aan uw eigen voertuig door andere omstandigheden dan het verkeer.

Bij de All Risk Motorverzekering is de motor meestal verzekerd tegen diefstal, brand, het raken van een dier op de weg, de schade van de tegenpartij waarbij de verzekerde de oorzaak is, de schade aan de motor van de verzekerde zelf een ongeluk waarbij de verzekerde de oorzaak is en het van de weg raken van de motor. Met een all risk motorverzekering loopt de verzekerde op het gebied van schade meestal heel weinig risico.